W skład ZS wchodzi:

1. Publiczne Gimnazjum

im. H. Sienkiewicza
2. Szkoła Podstawowa
im. H. Sienkiewicza

LIBRUS e-Dziennik

Zastępstwa szkolne


 Nasz adres:
ul. Żmigrodzka 43
tel.: 713126211
fax.:713126223


sekretariat@zsprusice.pl

Najważniejsze wydarzenia

Go to top